ASSA ABLOY Stories

ผลิตภัณฑ์

จากประตู สู่บ้านเรือน สำนักงาน โรงพยาบาล หรือสนามบิน ระบบการเข้าออกและผลิตภัณฑ์ล็อคต่างๆจากอัสซ่า อะบลอย ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ในเรื่องความปลอดภัย และถูกใช้เพื่อความปลอดภัยในทุกๆสถานการณ์

ASSA ABLOY products ผลิตภัณฑ์จากอัสซ่า อะบลอยช่วยให้คนและทรัพย์สินปลอดภัย

ผลงาน

สินค้าและบริการที่ครบวงจรของอัสซ่าถูกใช้ในทุกๆวันทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน ในธุรกิจต่างๆทุกอุตสาหกรรม และตัวอย่างโครงการต่างๆ ที่แสดงถึงศักยภาพของเราจะทำให้คุณเข้าใจว่าทำไมผลิตภัณฑ์ของอัสซ่า อะบลอยถึงได้รับการไว้วางใจในทั่วโลก