เยล โรดโชว์ เดือนพฤศจิกายน 2558

/Local/TH/News%20and%20Event%202015/october.jpg

ทีมหลัก

  • สหไพบูลย์ สาขาจังหวัดเชียงราย
  • ดูโฮม สาขาจังหวัดอุดรธานี
  • ไทยฟิตติ้งเฮ้าส์ สาขากรุงเทพฯ (บางโพ)
  • ไถ่เชียง สาขาจังหวัดชุมพร

ทีม PC Faire : Modern Trade

  • โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาอุดรธานี
  • โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาพัทยา
  • โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาระยอง
  • สยามโกลบอล เฮ้าส์ สาขาแพร่