เยล โรดโชว์ เดือนธันวาคม 2558

/Local/TH/News%20and%20Event%202015/october.jpg

ทีมหลัก

  • โฮมสุขภัณฑ์ สาขาจังหวัดเชียงใหม่
  • สยามโกลบอล เฮ้าส์ สาขาจังหวัดหนองคาย
  • ดูโฮม สาขาจังหวัดนครราชสีมา
  • บุญถาวร สาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทีม PC Faire : Modern Trade

  • โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาอุดรธานี
  • โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาพัทยา
  • ไทวัสดุ สาขาระยอง
  • สยามโกลบอล เฮ้าส์ สาขาแพร่