เยล โรดโชว์ กุมภาพันธ์ 2558

/Local/TH/News%20and%20Event%202015/Untitled-2.png

เดือน กุมภาพันธ์ 2558 พบกับบูธเยลได้ที่

ทีมหลัก

  • สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาจังหวัดเชียงใหม่
  • สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาจังหวัดหนองคาย
  • สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาระยอง
  • โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาสุราษฎร์ธานี

ทีม PC Faire : Modern Trade

  • โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาอุดรธานี
  • โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขานครราชสีมา(หัวทะเล)
  • โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาฉะเชิงเทรา
  • โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาเชียงใหม่(หางดง)