เยลโรดโชว์ เดือนพฤษภาคม 2558

/Local/TH/News%20and%20Event%202015/5.png

ทีมหลัก

  • โฮมสุขภัณฑ์ สาขาจังหวัดเชียงใหม่
  • สยามโกลบอล เฮ้าส์ สาขาจังหวัดหนองคาย
  • ดูโฮม สาขาจังหวัดนครราชสีมา
  • โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาหาดใหญ่2

ทีม PC Faire : Modern Trade

  • โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาขอนแก่น
  • ไทวัสดุ สาขาจังหวัดชลบุรี
  • โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาศรีราชา
  • โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาเชียงราย