เยล โรดโชว์ เดือน มิถุนายน 2558

/Local/TH/News%20and%20Event%202015/june.jpg

ทีมหลัก

  • โฮมโปร สาขาจังหวัดพิษณุโลก
  • สยามโกลบอล เฮ้าส์ สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด
  • ไทยฟิตติ้ง (บางโพ) สาขาจังหวัดกรุงเทพฯ
  • ไถ่เชียง สาขาจังหวัดชุมพร

ทีม PC Faire : Modern Trade

  • โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาขอนแก่น
  • สยามโกลบอล เฮ้าส์ สาขาจังหวัดชลบุรี
  • โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาเพชรบุรี
  • โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาเชียงราย