เยลโรดโชว์ เดือนพฤศจิกายน 2559

/Local/TH/News%20and%20Event%202016/Roadshow2016November2016.JPG

Yale Booth in Bangkok and Upcountry 

  • พรศักดิ์โฮมเซ็นเตอร์ : เชียงใหม่
  • Siam Global House : หนองคาย
  • ไทยฟิตติ้ง : บางโพ
  • Home product center : หาดใหญ่

Modern trade tream 

  • Home product center : นครราชสีมา
  • Home product center : อยุทธยา
  • Home product center : ระยอง
  • Home product center : พิษณุโลก