เยลโรดโชว์ เดือน กุมภาพันธ์ 2559

/Local/TH/News%20and%20Event%202016/RoadshowFeb2016.JPG
  • ภาคเหนือ : Siam Global House : จังหวัดพิษณุโลก
  • ภาคอีสาน1 : Siam Global House : จังหวัดร้อเอ็ด
  • ภาคอีสาน2 : Dohome : จังหวัดอุบลราชธานี
  • ภาคใต้ : Home pro : สุราษฎร์ธานี

 

 Modern Trade PC fair team

  • Mega Home : สาขาจังหวัดหนองคาย
  • Home pro : สาขาจังหวัดนครราชสีมา
  • Home pro : สาขาจังหวัดพัทยา(เหนือ)
  • Home pro : สาขาจังหวัดเชียงราย