เยลโรดโชว์ เดือน มิถุนายน 2560

/Local/TH/News%20and%20Event%202017/Roadshow2017_June.JPG
  • เสาเอกซีเมนต์ : เชียงใหม่
  • สยามโกลบอล เฮ้าส์ : บึงกาฬ
  • I Q modern Trade : สุรินทร์
  • Home Product Center : หาดใหญ่ 2 
  • ไทยฟิตติ้งส์ โฮม : บางโพ     

 

Modern Trade PC fair team

  • Home Product Center : อุดรธานี
  • Home Product Center : เชียงใหม่
  • Mega Home : บ่อวิน
  • Home Product Center : นครราชสีมา