เยลโรดโชว์ เดือน กรกฎาคม 2560

/Local/TH/News%20and%20Event%202017/Roadshow2017_July%20(1024x768).jpg
พบกันได้ที่
  • สยามโกลบอล เฮ้าส์ : พิษณุโลก
  • ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป : กาฬสินธุ์
  • สยามโกลบอล เฮ้าส์ : สุรินทร์
  • Home Product Center : สุราษฎร์ธานี 
  • ดูโฮม : บางบัวทอง   

 

Modern Trade PC fair team

  • Home Product Center : อุดรธานี
  • Home Product Center : เชียงใหม่
  • Mega Home : บ่อวิน
  • Home Product Center : นครราชสีมา