มีนาคม 2561

/Local/TH/News%20and%20Event%202018/YaleRoadshow-March_2018.JPG

Yale Roadshow 2018 ในเดือนมีนาคม 2018

  • เชียงใหม่ สุขสวัสดิ์ : จังหวัดเชียงใหม่ 
  • Mega Home: จังหวัดหนองคาย
  • ศิริมหาชัย (โฮมวัน) : จังหวัดศรีสะเกษ
  • ไถ่เชียงวัสดุ(แยกปฐมพร) : ชุมพร
  • Hardware House : บางนา

 

PC Fair  

  • Home Product Center : จังหวัดเชียงราย 
  • Mega Home: จังหวัดหนองคาย
  • Home Product Center : หัวหิน
  • Home Product Center : จังหวัดชลบุรี (พัทยากลาง)