YFM/520/FG2

ตู้เซฟอิเล็กทรดนิกส์กันไฟ Yale

ผ่านการทดสอบการกันไฟตามมาตรฐาน SP สถาบันและวิจัยแห่งประเทศสวีเดน และมาตรฐาน KSG 4500 ประเทศเกาหลีใต้ โดยกันไฟได้นาน 1 ชั่วโมง ที่อุณภูมิ 927 องศาเซลเซียส โดยสามารถควบคุมอุณภูมิความร้อนภายในตู้ให้ไม่เกิน 150 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถป้องกันเอกสารสำคัญและสิ่งของที่มีค่าจากการถูกเพลิงไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติเด่น

 • รูปลักษณ์โดดเด่นทันสมัยด้วยระบบหน้าจอสัมผัส
 • สามารถตั้งรหัสหลอกเพื่อป้องกันบุคคลภายนอกจดจำรหัสลับ
 • สามารถตั้งรหัสการใช้งานครั้งเดียวสำหรับบุคคลภายนอก
 • สามารถตั้งระบบ เปิด-ปิด ระดับเสียงได้ขณะเปิดตู้
 • สามารถตั้งระบบล็อคได้นาน 1-48 ชั่วโมง กรณีเจ้าของบ้านไม่อยู่
 • เมื่อกดรหัสผิดติดต่อกันเกิน 5 ครั้ง ระบบจะล็อคอัตโนมัติ 3-9 นาที

ใช้งานสะดวก

 • ใส่รหัสอิเล็กทรดนิกส์ 4-12 หลัก
 • ถ่านแบตเตอร์รี่ 9 โวลท์ ใช้ชาร์จเปิดตู้ในกรณีฉุกเฉิน
 • สัญญาณเตือนเมื่อแบตเตอร์รี่ใกล้หมด
 • ทำงานโดยถ่านอัลคาไลน์ 1.5 โวลท์ ขนาด AA เพียง 4 ก้อน

ระบบความปลอดภัย

 • ตู้เซฟอิเล็กทรอนิกส์ Yale ทนไฟได้นาน 1 ชั่วโมง ตามมาตรฐาน SP และผ่านมาตรฐาน KSG 4500
 • ควบคุมการเปิด-ปิด ด้วยสลักลิ้นกลอนตัน 16มม. เคลื่อนที่ 2 จุด
 • ปลอดภัยด้วยบานพับสลักติดตาย 2 จุดที่ขอบบานด้านหลัง เพื่อป้องกันการโจรกรรมด้วยวิธีการตัดบานพับ
 • ตู้เซฟสามารถเจาะยึดติดกับพื้นเพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายตู้

 

ขนาดตู้ภายนอก : 522 x 404 x 440 มม

ขนาดตู้ภายใน : 410 x 300 x 300 มม

น้ำหนักตู้ : 53 กิโลกรัม

ความจุ : 36.9 ลิตร